Introduir els continguts de la matèria

Modificat el Dc, 7 Juny, 2023 a les 4:07 PM

Per detallar el temari de la matèria i planificar-ne les sessions
 

Conceptes del glossari relacionats: sessió, continguts de la matèria, suro
 

Introduir el temari de la matèria al Clickedu facilita que planifiqueu els continguts al llarg del curs. A més, pares i alumnes poden accedir a part d'aquesta informació i participar més activament del procés d’aprenentatge.

1. Des del bloc Matèries, aneu a la matèria de la qual voleu introduir els continguts i cliqueu Continguts

Els continguts els haureu d’entrar per unitats didàctiques. Cada unitat didàctica serà un punt de les vostres programacions.

En el quadre en el qual es mostren les unitats didàctiques creades, podeu veure el nombre de sessions per a cada unitat i quan s'han d’impartir. En el total, apareix la suma de sessions programades i, entre parèntesis, el total de sessions de la matèria.NOU PUNT DE CONTINGUTS:

2. Per entrar una unitat didàctica, cliqueu el botó Nou punt.

3. A l'apartat Unitat didàctica introduïu les dades generals de la unitat.
El camp de sota el nombre de sessions és per posar-hi una descripció de la unitat didàctica. El seu nom (per defecte, Continguts) es pot configurar per a cada etapa i, en el cas de primària, cicle, des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa/cicle >  (Continguts i eines de les matèries).

Podeu definir que les sessions es programin en ordre cronològic a partir de la finalització de la unitat didàctica anterior o que, en l'interval de dates que marqueu, les sessions es facin només uns dies de la setmana determinats (només ho podreu fer si hi ha entrats els horaris de les matèries).

Podeu, per exemple:

— Definir que una programació comenci el mes de gener.
               

— Definir que una programació s'imparteixi cada dilluns a partir d'un dia concret.
               

— Afegir períodes perquè la programació s'imparteixi, per exemple, el primer dilluns de cada mes.
               

4. A l'apartat Elements genèrics podeu introduir els continguts generals de la unitat, és a dir, aquells que són compartits per cadascuna de les sessions de la unitat didàctica.

Els camps que tingueu disponibles seran aquells configurats prèviament des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa/cicle > modificar funcionament (vegeu més informació aquí).

5. A l'apartat Elements específics podeu entrar els continguts de cadascuna de les sessions de la unitat didàctica.

Els camps que tingueu disponibles seran aquells configurats prèviament des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa/cicle > modificar funcionament (vegeu més informació aquí).

Des d'aquesta pantalla podreu indicar l'ordre que han de tenir les sessions dins de la unitat didàctica, indicant el número al camp Sessió núm..

6. A l'apartat Recursos didàctics podeu afegir arxius i vincles, que poden ser genèrics de la unitat didàctica o específics d'una determinada sessió. També podeu definir si seran o no visibles als alumnes. 

Els arxius poden tenir una mida màxima de 5 Mb.

També podeu afegir els recursos que s'hagin pujat al bloc Continguts i que s'hagin enllaçat a la vostra matèria. 

7. En aquest mateix apartat podeu enllaçar recursos del centre a una unitat didàctica, que ha d'estar donat d'alta des de Continguts > Carpetes de recursos > Afegir/modificar recurs i estar lligat a la matèria.

Pot ser que tingueu dos apartats més, Ítems avaluatiusRevisió, segons s'hagi configurat des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa/cicle > modificar funcionament.

8. L'apartat Ítems avaluatius permet crear ítems relacionats amb la unitat didàctica des de la qual esteu treballant.

9. L'apartat Revisió us permet fer una revisió de cadascuna de les sessions de la unitat didàctica, amb un comentari i un número de l'1 al 4. També s'hi pot fer una valoració global del contingut i fer propostes de millora.
 

IMPORTANT:

A la columna Operacions, si us apareix la icona Reparar és perquè alguna de les programacions no la teniu correctament guardada.

Si és així, premeu el botó i seguiu les següents instruccions:
— Premeu la icona Reparar.
— Repareu dades duplicades. Ho sabreu perquè a dalt de la finestra que s’ha obert us dirà “Sessions repetides. Conservar”.
— Us apareixerà a sota una llista amb l’ordre, els continguts que responen a aquell ordre i les dades que hi ha a cadascun dels continguts. Cliqueu sobre el botó que correspongui a les dades que voleu guardar. Només aquestes dades es conservaran i la resta serà esborrada de la base de dades.

Si hi ha qualsevol incidència durant el curs, com ara festes, sortides, etc., es mourà de manera automàtica tota la planificació dels continguts.IMPORTAR GUIA DIDÀCTICA:

Hi ha editorials (p. ex. Text-La Galera) que proporcionen un excel en format csv amb el qual es poden importar els continguts d'un llibre digital i afegir-los als continguts d'una matèria. També us podeu descarregar un arxiu per emplenar-lo i importar-lo a Clickedu.

2. Cliqueu el botó 'Importar guia didàctica'.

3. Seleccioneu un arxiu (en format csv) i importeu-lo.

4. A la pantalla següent, relacioneu els punts de contingut de l'arxiu amb els punts de contingut de les unitats didàctiques. 

Només es podran vincular els continguts genèrics.

Aquesta importació us emplenarà els apartats de la pestanya Elements genèrics.

Per defecte, el nombre de sessions és 1, però el podeu modificar.

La importació es realitzarà correctament si l'arxiu està distribuït de la següent manera:

 UNITAT 1UNITAT 2UNITAT 3
CONTINGUTSConeixements de l'estructura eterna de la terraComprensió de les condicions que fan habitable la terraComprensió de la composició química de la vida 
OBJECTIUS DIDÀCTICSL'alumne ha de ser capaç de:L'alumne ha de ser capaç de: L'alumne ha de ser capaç de:
CRITERIS D'AVALUACIÓSap descriure les capes de la superfície terrestreExplicar les característiques que fan de la Terra un planeta habitableDefinir els conceptes de bioelements i posar exemples
COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa, lingüística i audiovisualCompetència comunicativa, lingüística i audiovisualCompetència comunicativa, lingüística i audiovisual

 REORDENAR ELS CONTINGUTS D'UNA MATÈRIA:

Quan teniu les programacions entrades a la plataforma, teniu l’opció de reordenar els punts, per adaptar les programacions al dia a dia de classe.

2. Cliqueu el botó 'Reordenar'.

3. Seleccioneu el contingut que desitgeu reordenar i utilitzeu les fletxes per pujar-lo o baixar-lo.

4. Cliqueu 'Guardar'.
SESSIÓ BUIDA DE CONTINGUTS

Si pel que sigui hi ha una sessió en què no es poden donar els continguts previstos (perquè hi ha excursió, perquè esteu malalt, etc.), podeu marcar que la sessió està buida de continguts perquè no entri dins el càcul de sessions necessàries i se n'afegeixi una altra.

Per fer-ho, cliqueu la icona de la fletxa (Activar una sessió buida de continguts) al costat de la sessió que vulgueu descomptar del recompte.

Així, s'allargarà automàticament en una sessió la unitat didàctica i no us serà necessari modificar-la, ja que tot es postposarà una sessió.

Ho podeu desfer tornant a clicar la mateixa icona.

Quan es copiïn continguts entre matèries o cursos, aquestes sessions buides de continguts no es copiaran, ja que s'entén que són puntuals i motivades per causes externes.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article