Dades del centre

Modificat el Dl, 10 Jul., 2023 a les 2:20 PM

Per veure les dades bàsiques del vostre centre i assignar els diversos càrrecs per a les signatures de la documentació oficial


En aquest mòdul podeu consultar les dades bàsiques del vostre centre i configurar altres dades útils per al funcionament del programa.

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul El centre.

2. Per consultar la informació del vostre centre i la seva ubicació, cliqueu la pestanya Dades bàsiques del centre. Hi podeu seleccionar el tipus de centre (públic, privat o concertat) i informar el NIF.

               

Si haguéssiu de modificar aquestes dades, obriu un tiquet.

A sota, si teniu més d'una etapa o cicle, podeu seleccionar per cadascun si són públics, privats o concertats. D'aquesta manera, en el full de confirmació de matrícula de les etapes o cicles privats i concertats s'inclourà un paràgraf obligatori que el Departament insta a col·locar, segons indica el DOGC Núm. 6077 – 29.2.2012, a l’Annex 6 (pàgina 10076):

           

D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter de personal us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer "Escolarització d'alumnat" la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l'escolarització en aquests centres.

El responsable d'aquest fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d'adreçar un escrit dirigit a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 

3. Cliqueu Guardar.

4. Per informar el codi del compte de cotització, que és el número que identifica l'empresa a la seguretat social, cliqueu la pestanya Informació addicional.

5. Cliqueu Guardar.

6. Per veure els logotips que ens hàgiu enviat, cliqueu la pestanya Logotips.

Hi trobareu el logotip per a la documentació impresa des de la plataforma i un altre per a la plataforma. 

Si n'heu de modificar algun, ho podeu fer des del desplegable Logotips > Afegir nou arxiu. Consulteu l'enllaç amb les instruccions necessàries per canviar el logotip.

7. Cliqueu la pestanya Càrrecs.

Aquí hi heu de definir els usuaris que ocupen els diferents càrrecs del centre perquè puguin aparèixer correctament a la documentació oficial.

Si al vostre centre hi ha director/a, secretari/ària i cap d'estudis per a cada etapa i creieu que aquesta persona ha de ser qui signi la documentació oficial, ompliu tots els apartats. En cas contrari, només cal que ompliu el primer apartat.

               

Si el centre és privat o concertat, també hi podeu omplir les dades del centre públic adscrit.

8. Cliqueu Guardar.

9. Per consultar les dades relacionades amb el curs escolar actual i activar el selector d'idiomes per al personal del centre, cliqueu la pestanya Plataforma.

               

El selector d'idiomes es pot activar si la vostra plataforma està configurada per a diversos idiomes.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article